ROSIPAL Josef – Na jednom z hrobů na olšanském hřbitově Praha 3 Vinohradská 1835/153

Na jednom z hrobů na olšanském hřbitově Praha 3 Vinohradská 1835/153 je vsazena pamětní deska pražského architekta, autora secesního Městského sirotčince v ulici Milady Horákové s textem:

„Čestné památce drahého chotě a zlatého tatíčka Josefa Rosipala architekta a poručíka v.z. *18.5.1884 padl 31.8.1914 v Haliči . Budiž ti cizí země lehká!“.

Deska je vsazena do dnes už poškozeného náhrobku jeho manželky (hrob III-6). Portrét architekta pocházel od sochaře Jana Štursi, nicméně byl pozdějšími amatérskými pokusy o restaurování zcela deformován a poničen. Bronzový reliéf od Josefa Jílka, vsazený do dodatečně postaveného žulového nástavce, byl roku 1972 vylomen a odcizen.

29.5.2015