WOLKER Jiří – Na domě čp.721 v ulici Na celné 4 Praha 5-Smíchov

Na domě čp.721 v ulici Na celné 4 v Praze 5-Smíchově je bronzová pamětní deska s figurální plastikou dívky a textem:

„Zde žil a tvořil v letech 1921-1923 český básník Jiří Wolker. Nejhlubší moře lidské oči jsou“.

Autorem desky je Jan Hánna 1971.