DĚLNICKÉ LISTY – Na domě čp.436 v Michalské ulici 9 Praha 1 Staré Město

Na domě čp.436 v Michalské ulici 9 Praha 1 Staré Město bývala pamětní deska s bohatým plastickým reliéfem a textem:

„V roce 1872 byla v tomto domě první administrace a expedice Dělnických listů“.

Po roce 1989 byla deska odstraněna.


V tomto domě měla své sídlo také známá Fuchsova tiskárna, byly tu i redakce několika českých listů. Chodili sem redaktoři Hlasu, včetně Jana Nerudy, Barákovy Svobody a v 70. letech 19. století i Dělnických listů.