MASARYKOVÁ GARRIGUE Charlotta – Na domě čp.239 v Mickiewiczově ulici 13 na Hradčanech

Na domě čp.239 v Mickiewiczově ulici 13 na Hradčanech je v nice umístěna busta s pamětní deskou s bílého mramoru s textem:

„Zde žila a trpěla velká žena Ch.Garrigue Masaryková. Američanka rodem –  Češka duchem oddaná spolupracovnice našeho osvoboditele 1914-1918“.

(V.Sucharda).