SVOJSÍK Antonín Benjamin – Na budově gymnázia K.Sladkovského čp.900 Sladkovské náměstí 8 Praha 3 Žižkov

Na budově gymnázia K.Sladkovského čp.900 na Sladkovském náměstí 8 Praha 3 Žižkov je pamětní deska s reliéfní podobiznou a textem:

„Zde působil v letech 1901-1914 zakladatel českého skautingu profesor A.B.Svojsík. Roku 1911 začal se žáky reálky utvářet skautskou výchovou základy junáctví“.