NA PAMĚŤ ČESKÝCH NÁMOŘNÍKŮ – Na zdi hřbitova v ulici Jana Želivského Praha 3 Žižkov

Na zdi hřbitova v ulici Jana Želivského Praha 3 Žižkov je pamětní deska s textem:

„Na paměť popravených, utonulých, padlých a zemřelých českých námořníků věnovala Čs. obec bývalých námořníků a účastníků národního odboje na Jadranu. V Praze – 1936. Bože odpusť naší vině, že umíráme na pevnině.“

Deska byla odhalena v roce 1936 a dodatečně pak k ní byla připojena menší deska s textem:

„Nezapomeneme mrtvých bratří z let 1939-1945“.